ACT4kids

Leeftijd: (4-18 jaar)

Acceptatie en CommitmentTherapie (ACT) leert je om je hart te volgen (wie ben ik en wat wil ik?) te accepteren wat er is en daarmee anders bij voelen, denken en doen. Kortom niet meer steeds op dezelfde manier denken en doen, maar anders met ‘gedoe/problemen’ te leren omgaan. Dat accepteren oftewel meedragen van moeilijke gevoelens beter is, dan om er tegen te vechten, dat inzicht is snel verkregen, maar dan…hoe doe je dat dan? En hoe maak je dat inzicht eigenlijk duidelijk aan kinderen? En hoe weten kinderen en jongeren zelf in hun dagelijks leven wat de goede momenten zijn om iets anders te doen, dan dat ze gewend zijn te doen (de afslag naar een andere weg te nemen)? Deze vragen worden beantwoord door het ACT4kids-model. ACT4kids leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn. Een andere manier om ermee om te gaan, zodat ze weer verder kunnen.