teamlid

Ik ben in 1992 afgestudeerd als kinder-en jeugdpsycholoog aan de Katholieke Universiteit Brabant en sindsdien werkzaam in dit beroep. In 2005 ben ik verder gespecialiseerd tot gezondheidszorgpsycholoog. Vanaf 2004 werk ik als praktijkhouder en kinder-en jeugdpsycholoog in mijn eigen praktijk. Dit doe ik met zeer veel plezier en passie, samen met ouders en hun kinderen. Als bestuurslid van Psyzorg Zuid Limburg (2014 t/m 2016), heb ik samen met een aantal collega’s deze coöperatie mee opgericht en vorm gegeven. Psyzorg Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband/coöperatie van vrijgevestigde BIG geregistreerde vrijgevestigde GZ-psychlogen in de regio.

Diploma's / Registraties

2018

De dag van de Intelligentie, Pearson

2018

DSM V voor kinderen, GITP-PAO

2017

DSM van IV naar 5, RINO portal

2017

Brain Blocks deel1(S. van de Ven)

2017

EMDR Woede Wraak Wrok protocol, VEN

2016

Training onderhandelen en presenteren, LVVP

2015

EMDR bij preverbaal trauma VEN

2014

DSM V Congres, Bohn Stafleu van Loghum

2014

EMDR therapeut voor kinderen en adolescenten, VEN

2014

Training aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

2013

EMDR basistherapeut, RINO zuid/VEN

2013

Kwaliteitsvisitatie Gezondheidszorgpsychologen van het NIP

2012

Gecertificeerd trainer van Braingame Brian (aandachtstraining), Stichting gaming en training

2011

Een taal erbij-de duplo popologie, KHLim/Hasselt

2011

Werkbegeleiding, supervisie en intervisie, RINO noord

2011

Kinderen scheiden ook, RINO noord

2010

Workshop peuters en kleuter met autisme. SCEM

2010

Mindfullnes, Bohn Stafleu van Loghum

2009

Intelligentie onderzoek bij kinderen en adolescenten, GITP

2007

DSM IV voor kinderen, RINO zuid

2007

Module zorgverzekeringswet, NIP

2007

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen, RINO noord

2007

Emotie en psychopathologie bij kinderen, RINO noord

2006

Geregistreerd kinder-en jeugdpsychologen van het NIP

2005

GZ registratie

2001

Gezinsdiagnostiek, O&A

2001

Lichamelijke klachten bij kinderen en jeugdigen, PAO

2000

Behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten

2000

Ontwikkeling in de gezinsdiagnostiek, Katholieke Universiteit Nijmegen

2000

TOM training (sociale cognitie training), dhr. Steerneman

1999

Opvoeden met alle geweld, O&A

1999

Diagnostiek van gehechtheid, PAO

1998

Video Interactie Begeleiding, PAO

1998

Train de professional; gedragsmanagement in de klas en leefgroep, PAO

1994

Portage Programma Nederland, Rijksuniversiteit Groningen Psychologie

1992

Katholieke Universiteit Brabant, afstudeerrichting: kinder-en jeugdpsychologie

1983

Pedagogische Academie te Maastricht

1980

HAVO, Jeanne D'Arc Lyceum te Maastricht

Werkervaring

2014 - 2016

Mede oprichtster en bestuurslid van Psyzorg Zuid Limburg

2009 - 2018

Supervisor GZ-opleiding kinder-en jeugd

2006 - 2007

Interim GZ psycholoog bij Bureau Jeugdzorg Maastricht

2005 - 2018

GZ psycholoog bij Adelante audiologie en communicatie te Maastricht

2004 - heden

Praktijkhouder van Kompas4kids

1993 - 2005

Psycholoog/behandel coördinator bij Xonar (MKD, tienermoeders, residentiële groepen: peutergroep, kleutergroep, structuurgroep, crisisopvang, basisschoolleeftijd en pubers)

1992 - 1993

Speltherapeute bij het "Knoevelhöfke" te Nieuwenhagen (KDC)

1992 - 1993

Diagnosticus bij het Ambulatorium te Heerlen (MKD)

1991 - 1992

Waarnemend coördinator/psycholoog bij de Praktisch Pedagogische gezinsbegeleiding te Sittard

1985 - 1988

Adm. medewerkster bij de Provincie Limburg.

1983 - 1984

Onderwijzeres bij Sector Natuur-Educatie te Maastricht.