psycho educatie
banner
banner

Psychodiagnostisch onderzoek kinderpsychologen praktijk Kompas4kids

Het psychodiagnostisch onderzoek bij de kinderpsychologen praktijk Kompas4kids, is een uitgebreide testafname om hulpvragen van de cliënt, van ouders over hun kind, of bijvoorbeeld de leerkracht te kunnen beantwoorden. Het doel is een verklaring te geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Doorgaans is een eerste onderdeel van de diagnostiek een schoolobservatie. Daarna volgt de testafname, dat plaatsvindt binnen de praktijk. De tests geven o.a. informatie over de intelligentie, de mate van concentratie, schoolvordering en de persoonlijkheid van uw kind.  Wij bieden de mogelijkheid aan ouders, middels een one-way-screen, om mee te kijken tijdens het onderzoek, zonder dat uw kind dit merkt. Na afloop van het onderzoek wordt (indien gewenst) een uitgebreid verslag geschreven. De bevindingen worden eveneens toegelicht in een adviesgesprek. In overleg met u wordt een schooladviesgesprek gepland. Onderzoek en observatie. Een goede diagnose is een eerste stap op weg naar een gerichte oplossing. Wij verzorgen handelingsgericht onderzoek en observatie op het gebied van:

 • Intelligentie (o.a. hoogbegaafdheid)
 • Gedragsproblemen
 • Sociaal emotionele problemen
 • Ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, autisme)
 • Angstproblemen
 • Sociaal inzicht/sociale vaardigheden
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Aandachtsregulatie
 • Zelfbeeld
 • Depressie