banner
banner
psycho educatie

VOOR WIE? Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Als het niet goed gaat met uw kind, dan kan dat ook voor u als ouder ingrijpend zijn. U twijfelt misschien of u het wel goed doet. Het gedrag van uw kind, kan de hele sfeer binnen het gezin bepalen. Dit is niet wat u wilt als ouder. Of u zou graag uitleg ontvangen over de diagnose die bij uw kind is gesteld. Zodat u weet wat wijsheid is in de aanpak/opvoeding bij uw kind. Samenwerking met ouders, is in feite de kortste weg naar hulp voor uw kind. WAT IS OUDERBEGELEIDING? Tijdens ouderbegeleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • informatie aan ouders over het probleem
 • wat kan er gedaan worden?
 • hoe kan ik dat het beste doen?
 • in welke mate spelen mijn eigen emoties hier een rol bij?
 • ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u voert met de psycholoog.
 • de gesprekken vinden plaats op de locatie van Kompas4kids
 • wij bieden ook de mogelijkheid een afspraak in de avonduren hiervoor te maken.

WAT LEER IK BIJ OUDERBEGELEIDING?

 • De ouderbegeleiding leert u omgaan met de problemen van uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin.
 • U krijgt handvaten bij de aanpak naar uw kind. Daarnaast wordt u bewust van eigen emoties en processen, die een rol spelen bij de opvoeding.
 • Eerst wordt gekeken welke situaties moeilijk zijn (bv. het op tijd naar school gaan). Vervolgens wordt samen met de ouders nagedacht over hoe deze situaties aangepakt kunnen worden, vanuit de problematiek van het kind, zodat er minder problemen thuis zijn.
 • Er wordt gekeken of bepaalde opvoedingsvaardigheden specifiek geoefend moeten worden.
 • Als ouders gescheiden zijn en het kind bij beide ouders (deels) woont, is het van belang dat de ouders proberen dezelfde aanpak te gebruiken. Samen wordt gekeken welke begeleiding het beste bij u past; dat kan gezamenlijk ouderbegeleiding zijn, maar u kunt ook ieder apart worden begeleid.