banner
psycho educatie

Kompas4kids Kosten en vergoedingen

De psychologische zorg, zoals geboden bij Kompas4kids, valt onder de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ. Wij hebben hiervoor met de gemeenten,  in het zuiden van Limburg (liggende in de regio’s Maastricht Heuvelland, Oostelijke Mijnstreek en Westelijke Mijnstreek), een contract afgesloten, met uitzondering van de gemeente Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Dat betekent dat de zorg vergoed wordt door de gemeenten. Er is voor kinderen tot en met 18 jaar géén eigen bijdrage en er geldt géén eigen risico. De door u gevraagde zorg voor uw kind, wordt ook buiten uw eigen gemeente vergoed, mits dit gelegen is in de bovengenoemde regio’s. Of er een aanvullende verzekeringsmogelijheid bij uw zorgverzekering mogelijk is, dient u bij uw eigen zorgverzekering na te vragen. Voor een behandeling of onderzoek bij een Psychologen praktijk, heeft u een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, CB-arts, of de gemeente nodig om de zorg vergoed te krijgen. De verwijzing naar Kompas4kids is op twee manieren mogelijk, dit kan rechtstreeks via uw huisarts/CB-arts/jeugdarts, óf u wordt verwezen door de gemeente (de jeugdteams van de verschillende gemeenten). U kunt altijd zelf aanmelden voor hulp bij Kompas4kids. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk zonder verwijzing aan te melden. De kosten kunnen dan echter niet worden gedeclareerd. Bij verwijzing via de huisarts melden wij uw kind aan bij de gemeente (uiteraard met uw toestemming) en hoeft u zelf geen aktie hierin te ondernemen. Bij verwijzing via de gemeente dient u zelf uw kind aan te melden bij het desbetreffende jeugdteam van uw gemeente. Voor behandelingen/onderzoeken die niet vergoed worden, ontvangt u een rekening. U wordt hierover vóóraf over geïnformeerd.

Samenwerken in Limburg

Vanaf 1 januari 2023 bundelen wij onze krachten met 13 andere jeugdzorgaanbieders in Limburg onder de noemer ‘De kracht van Dichtbij’. Deze samenwerking is een reactie op de opdracht van de Zuid-Limburgse gemeentes en stelt ons in staat om optimaal gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen het samenwerkingsverband. Het belangrijkste aspect van deze samenwerking is het bieden van één centraal aanspreekpunt voor gemeentes, waardoor zorgaanvragen gezamenlijk worden aangepakt en kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen de best mogelijke hulp krijgen.

‘De kracht van Dichtbij’ is een gezamenlijk initiatief van veertien vertrouwde organisaties: Plinthos (Mutsaersstichting), Care4Kidz, Hai5, Yvoor, Daelzicht, Anacare, H&G Onderwijs, Moventis, Take your time out, Adelante, Boxchainge, Praktijk voor kind & jeugd, Pureza en Kompas4Kids. Elk van deze organisaties brengt zijn eigen specifieke expertise in.