teamlid

Ik ben Nicole Feijen, orthopedagoog van oorsprong . Vanaf 1 november 2021 maak ik trots deel uit van het psychologenteam van Kompas4Kids. In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik ben aanvankelijk gaan werken als pedagogisch medewerker met kinderen met TOS en ASS bij Koninklijke Kentalis. Door het direct werken met kinderen, leer je ontzettend veel. Na 6 jaar maakte ik de overstap naar behandelcoördinator en was ik eindverantwoordelijk voor de behandeling van jonge kinderen met TOS en ASS. Na 17 jaar zocht ik een nieuwe uitdaging die ik vond bij XONAR. Daar heb ik gewerkt als gedragswetenschapper bij het MKD.  Ik leerde veel over complexe gezinssituaties, opvoed- en gedragsproblemen en hoe hiermee om te gaan. Ook heb ik nog even gekeken in de keuken van de Mgr. Hanssenschool, een school voor kinderen met TOS en SH-problematiek. Uiteindelijk vond ik de weg naar Kompas4Kids. Een kleine, warme en persoonlijke kinderpsychologenpraktijk waarbij oog is voor het kind en zijn of haar mogelijkheden en talenten. Ik hoop dat ik kinderen en hun ouders kan helpen om die talenten en mogelijkheden te ontdekken en beter of anders te benutten. Elk kind is anders.  Ik zie het als een uitdaging om te kijken wat bij het kind past en hem te helpen in zijn kracht te komen staan.